GV.TS. Hồ Thị Vân Anh

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: HỒ THỊ VÂN ANH

Học hàm:                                                                     Học vị: Tiến sĩ

Năm, nước nhận học vị: 2014          

Chức vụ: Chi ủy viên, Phó trưởng Khoa Luật Dân sự       

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Khoa Luật -  Đại học Huế

Địa chỉ: 11/63 Điện Biên Phủ - Thành phố Huế.       

Điện thoại liên hệ:  0919.501.924    

Email:  namsonhaanh@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường ĐHKH Huế    

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                                    Năm tốt nghiệp: 2004

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật học                                        Năm cấp bằng: 2009

Nơi đào tạo:  Đại học Quốc gia Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2004 - 2015

Khoa Luật – Đại học Huế

Giảng viên

2015 - nay

 Trường đại học Luật - Đại học Huế

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

 

STT

Tên đề tài nghiên cứu

 

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Thừa kế theo pháp luật trong Hoàng Việt luật lệ thời Nguyễn ở Việt Nam

2014-2014

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

Về quyền hưởng di sản thừa kế của người con gái trong pháp luật phong kiến nhà Nguyễn

2013

 

Tạp chí Giáo dục và Lý luận

 

2

Ảnh hưởng của phong tục tập quán đến pháp luật thừa kế thời phong kiến

2013

 

Tạp chí Kiểm sát

 

3

Quy định về hương hỏa trong pháp luật phong kiến thời nhà Nguyễn ở Việt Nam

2012

 

Tạp chí Kiểm sát

 

4

Tìm hiểu quy định thừa kế trong pháp luật thời nhà Nguyễn.

2013

 

Tạp chí Kiểm sát

 

5

Vị trí vai trò của người vợ cả, vợ lẽ trong gia đình theo Hoàng Việt luật lệ ở thời Nguyễn.

2012

 

Hội thảo Khoa học Khoa Luật

6

Bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra theo quy định của pháp luật dân sự Việt Nam.

2013

 

Hội thảo Hoàn thiện pháp luật Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

 

7

Nguyên tắc hương hỏa trong Hoàng Việt luật lệ.

2012

 

Hội thảo Hoàn thiện pháp luật Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

 

8

Giáo trình Luật dân sự (tập 1).

2010

 

Nxb Đại học Huế

 

9

Giáo trình Luật tố tụng dân sự

2013

Nxb Đại học Huế

 

10

Quyền hưởng di sản thừa kế của người con gái trong cổ luật triều Nguyễn ở Việt Nam 2014 Hội thảo pháp luật Bình đẳng giới, Bộ môn Luật Dân sự, Khoa Luật

 

 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE