Trang chủ » 

GV.ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: NGUYỄN THỊ THÚY HẲNG

Học hàm:                                                                     Học  vị Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị:       2013

Chức vụ:            P. Trưởng bộ môn Luật Tố tụng Dân sự, Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ: 88B Hoàng Thị Loan, T.p Huế         

Điện thoại liên hệ:  0989228136        

Email:  thuyhangluathue@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo: Trường đại học Khoa học Huế 

Ngành học: Luật học             

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2008

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: Luật học                                             Năm cấp bằng: 2013

Nơi đào tạo:  Đại học Quốc gia Hà Nội

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2008 - 2009

Trường Đại học Khoa học Huế

Cán bộ giảng dạy

2009 đến 2015

Khoa Luật Đại học Huế

Cán bộ giảng dạy

2015 - nay Trường đại học Luật - Đại học Huế Cán bộ giảng dạy

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

Chủ nhiệm đề tài khoa học cấp trường “Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân qua thực tiễn tại Thừa Thiên Huế”

 

1/1/2013 đến 31/12/2013

Khoa Luật – Đại học Huế

 

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1

Giáo trình “Luật tố tụng Dân sự”

2013

Nhà xuất bản Đại học Huế

2

Giáo trình “Thi hành án Dân sự”

2013

Nhà xuất bản Đại học Huế

3

Bài viết “Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát tại phiên tòa dân sự sơ thẩm”

2013

Tạp chí Kiểm sát số 17 (9/2013)

4

Bài viết “Phạm vi tham gia phiên tòa dân sự của Viện kiểm sát đối với vụ án có đối tượng tranh chấp là tài sản công”

2013

Tạp chí Kiểm sát số 23 (12/2013)

5

Bài viết “Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng của cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

2013

Tạp chí Tòa án nhân dân số 9 (5/2013)

6

Bài viết “Một số ý kiến bất cập về quy định những vụ việc lao động thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án”

2013

Tạp chí Nghề Luật số 6/2013

7

Bài viết “Hoàn thiện quy định pháp luật về các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong tố tụng dân sự”

2014

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 08/2014

8

Bài viết “Hoàn thiện một số quy định về kiểm sát hoạt động tuân theo pháp luật trong tố tụng dân sự để đảm bảo quyền khởi kiện của đương sự”

2014

Tạp chí Kiểm sát số 17 (9/2014)

9

Bài viết “Bảo hộ sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu”

2011

Thông tin pháp lý Khoa Luật- Đại học Huế số 8/2011

10

Bài viết “Chủ thể được quyền trình bày tại phiên tòa phúc thẩm theo quy định tại điều 217 Bộ luật tố tụng Dân sự”

2013

Thông tin pháp lý Khoa Luật- Đại học Huế số 19/2013

11

Bài viết “Một số điểm bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng dân sự về nhiệm vụ và quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân

2013

Thông tin pháp lý Khoa Luật- Đại học Huế số 18/2013

 

 

 

 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE