Trang chủ » 

GV.ThS. Lê Bá Hưng

LÝ LỊCH KHOA HỌC


I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: LÊ BÁ HƯNG

Học hàm:                                                                     Học  vị: Thạc sĩ

Năm, nước nhận học vị:      2012

Chức vụ:                

Đơn vị công tác: Khoa Luật Dân sự, Trường đại học Luật - Đại học Huế

Địa chỉ: Nhà 10, Ngõ 8 Kiệt 149 Trần Phú, Thành phố Huế                    

Điện thoại liên hệ: 0906509979

Email: Lebahung20042002@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy           

Nơi đào tạo:  Trường Đại học Khoa học Huế  

Ngành học:     Luật học            

Nước đào tạo: Việt Nam                                                         Năm tốt nghiệp: 2006

Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:   Luật học                                         Năm cấp bằng: 2012

Nơi đào tạo: 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

 2006 - 2015

 Khoa Luật - Đại học Huế

 Giảng viên

2015 - nay

Trường đại học Luật - Đại học Huế

Giảng viên

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

STT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

2.  Công trình khoa học đã công bố

STT

Tên công trình

Năm công bố

Tên Nhà xuất bản/Tạp chí

1.

Tài sản - Tài sản ảo game online.

Những bất cập và hướng hoàn thiện

2014

Tạp chí tòa án số 13

2.

Quy định về đại diện trong BLDS -

Những bất cập và hướng hoàn thiện

2013

Hội thảo khoa học - Đại học Luật Hà Nội

3

Quyền hiến mô, hiến bộ phận cơ thể

theo quy định pháp luật Việt Nam

2011

Khoa Luật - Đại học Huế

4

Giáo trình Luật Dân sự 1

2010

 NXB Đại học Huế

5

Vai trò Công đoàn trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Người lao động

2006 Kỷ yếu khoa học Khoa Luật, Đại học khoa học Huế

 

 

 

 

Các bài khác

HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG

LIÊN KẾT WEBSITE